POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.JUJU-SKLEP.PL
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Klienci, wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.juju-sklep.pl jest firma JUJU Jagoda Budzińska z siedzibą w Widuchowie 47a, 28-100 Busko-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pod numerem NIP: 6551883843 oraz posługująca się numerem REGON: 363846715.

 2. Pozyskiwanie danych osobowych

  Dane osobowe otrzymaliśmy podczas rejestracji, tj. zakładania konta w naszym sklepie internetowym.
  Dane osobowe mogliśmy otrzymać także, jeżeli skierowałeś do nas zapytanie drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem naszych fanpage'ów w mediach społecznościowych: www.facebook.com/juju.sklep lub www.instagram.com/juju_sklep

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.


 3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych


  A. W przypadku pozyskania danych podczas rejestracji w sklepie internetowym www.juju-sklep.pl:

  - dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów kupna-sprzedaży zawartych w naszym sklepie internetowym (tj. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z zamówieniem) lub wtedy, gdy to przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy, chociażby kontakt drogą telefoniczną lub mailową w przypadku braku płatności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  - dane osobowe będą przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (np. rozliczenia podatkowo-księgowe, rozpatrywanie i obsługa reklamacji lub innych roszczeń tj. gwarancji, rękojmi, zwrotów itp. związanych ze współpracą, czyli wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  - dane osobowe będą przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. dochodzenie roszczeń przez nas jako administratora danych) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla celów podatkowo-księgowych lub przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.


  B. W przypadku pozyskania danych podczas składania zapytań:

  Twoje dane przetwarzamy wtedy wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.  Jeśli poprosiłeś nas o złożenie Ci oferty, to przed zawarciem umowy Twoje dane przetwarzamy w celu przekazania oferty handlowej naszej firmy (kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem naszych fanpage'y w mediach społecznościowych).

 4. Obowiązki administratora danych osobowych:

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane:
  - są przetwarzane zgodnie z prawem;
  - nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich;
  - są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  - nie są sprzedawane ani udostępniane innym administratorom;
  - są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli okaże się to konieczne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze:
  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;
  • innym odbiorcom danych np. podwykonawcom, operatorom pocztowym/kurierom, bankom, operatorom płatności elektronicznych, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.


  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
  • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym (hasła)
  • ochronę przed utratą danych (regularne kopie bezpieczeństwa)

  Bezpieczeństwo domeny www.juju-sklep.pl zapewnia Certyfikat RapidSSL.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 5. Prawa w zakresie własnych danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać stosowną wiadomość e-mail do Administratora na adres: juju.sklep@gmail.com


 6. Informacja o plikach cookies

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Sklep internetowy www.juju-sklep.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.

  W ramach sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia sklepu) lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości sklepu i pozwalają lepiej zorganizować jego układ, gdyż gromadzą informacje o sposobie korzystania ze sklepu przez Użytkownika, typie strony z jakiej został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na stronie sklepu. Zawarte w cookies informacje nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze sklepu.
  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.juju-sklep.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.


Nota prawna

Twórcy Strony

Pomył i realizacja:

Niniejszy sklep został stworzony dzięki oprogramowaniu e-commerce Presta Shop.

Wdrożenie i dostosowanie:

Wdrożenie i dostosowanie niniejszego sklepu internetowego wykonał serwis komputerowy Obikom.

 

Na stronie wykorzystano grafiki darmowe grafiki (do użytki komercyjnego) z następujących zewnętrznych źródeł:
https://c1.staticflickr.com/9/8242/8565611806_c32b8f032c_b.jpg
http://webdesignonlineschools.com/edit?keyword=Toddler%20Bed%20Wood&title=Moon%20Crib%20Wood2ℑ=http://cdn.homedit.com/wp-content/uploads/2012/05/moon-crib-wood2.jpg
http://maxpixel.freegreatpicture.com/static/photo/1x/Teddy-Bears-Girl-Flower-Ribbon-Baby-1426631.jpg
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/50000/velka/baby-girl-announcement-card.jpg
https://pixabay.com/pl/photos/stroller/
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/25/06/13/baby-1767962_960_720.jpg
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/50000/velka/baby-boy-announcement-card.jpg